Το κατάστημά βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αναβύσσου Σαρωνίδος στην Ανάβυσσο Αττικής.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι:

22910-40427   22910-39273   22910-40831

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Created with
Mailchimp Freddie Badge
Facebook icon
Email icon

© 2022 Karipidis-Metal