Πάνελ Πολυουρεθάνης

Τα πάνελ πολυουρεθάνης είναι συμπαγή θερμομονωτικά panel. Αποτελούνται από δυο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και ηλεκτροστατικά βαμμένα, μεταξύ των οποίων υπάρχει σκληρός αφρός από πολυουρεθάνη. Έχουν πολύ μεγάλη θερμική μόνωση, ηχομόνωση και υγρομόνωση, λόγω του στρώματος πολυουρεθάνης καθώς και μεγάλο συντελεστή αντοχής / βάρους.

Χωρίζονται σε πάνελ οροφής (είτε σε τραπεζοειδή μορφή ή σαν κεραμίδι) και τοιχοποιίας.

Το πάχος της πολυουρεθάνης ξεκινάει από 4 έως 10 cm και το φάρδος τους είναι 1 m.

Τα πάνελ μπορείτε να τα παραλάβετε σε μήκος από 2.00 m έως και 12.00 m.

Το χρώμα τους είναι συνήθως κόκκινο και λευκό. Μπορείτε όμως να τα παραλάβετε και σε ειδικά χρώματα.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Intuit Mailchimp logo
Facebook icon
Email icon

© 2022 Karipidis-Metal