Στρατζαριστά

Τα στραντζαριστά, τετράγωνα και ορθογώνια, έχουν ποικίλες εφαρμογές στις κατασκευές. Κάποιες από τις οποίες είναι οι εξής:

  • δημιουργία στεγάστρων, parking, σχαρών οροφής και σκέπαστρων, υποστηλώσεων, σκελετών επενδύσεων προσόψεων κτηρίων, σκελετών βάσεων επενδύσεων ψευδοροφών, τεγίδων οροφής, βάσεων κεραμοσκεπών, θυρών  οικιών και παραθύρων, καγκέλων κατοικιών, ψευτοκασών, περιφράξεων και θυρών περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων διαχωρισμού χώρων, σχαρών και πάνελ προστασίας, συστημάτων αποθήκευσης, γεωργικών καλλιεργιών, κλπ.

Σωλήνες

Οι σωλήνες είναι συγκολλητοί, κυκλικής διατομής από χαλυβδοταινία είτε θερμής έλασης S235JR, είτε ψυχρής έλασης DC01 είτε και προγαλβανισμένης DX51D+Z έλασμα γαλβανισμένο (Προ-Γαλβανισμένοι Σωλήνες ή Τσέρκια).

Χρησιμοποιούνται για περιφράξεις κατοικιών, βιομηχανικών & βιοτεχνικών χώρων, αγροτεμαχίων, φωτοβολταικών πάρκων, για τέντες, στέγαστρα, υπόστεγα, parking, καθώς και για θερμοκήπια.

Κοιλοδοκοί

Οι κοιλοδοκοί είναι συγκολλητοί, κυκλικής διατομής από χαλυβδοταινία είτε θερμής έλασης S235JR είτε ψυχρής έλασης DC01 είτε και προγαλβανισμένη DX51D+Z έλασμα γαλβανισμένο (Προ-Γαλβανισμένοι Σωλήνες ή Τσέρκια).

Χρησιμοποιούνται για περιφράξεις κατοικιών, βιομηχανικών & βιοτεχνικών χώρων, αγροτεμαχίων, φωτοβολταικών πάρκων, για τέντες, στέγαστρα, υπόστεγα, parking, καθώς και για θερμοκήπια.

Μασίφ

Τα μασίφ ανάλογα με το σχήμα και το πάχος τους βρίσκουν εφαρμογή σε πολλές κατασκευές από την θεμελίωση ενός σπιτιού ως την περίφραξη του. Έχουν 6m μήκος και διατίθενται είτε μαύρα είτε γαλβανιζέ. Το γαλβάνισμα προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση του μετάλλου και συνίσταται ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους.

ξξξξξ

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Intuit Mailchimp logo
Facebook icon
Email icon

© 2022 Karipidis-Metal