Πολυκαρβονικά φύλλα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ

· Μεγάλη μηχανική αντοχή – στη συμπαγή τους μορφή είναι πρακτικά άθραυστα

· Υψηλή φωτοδιαπερατότητα

· Καλή θερμομόνωση

· Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίας (-40οC ως +120οC)

· Αντοχή στο χαλάζι

· Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

· Χαμηλό βάρος αλλά αυξημένη αντοχή σε φορτίο

· Δύσκολα αναφλέξιμα, αυτοσβαινόμενα, κατά την καύση τους δεν «στάζουν» προλαμβάνοντας τη διασπορά της φωτιάς

· Ευκολία και ταχύτητα στη μεταφορά, επεξεργασία και τοποθέτηση

Δυνατότητα παραγωγής μεγάλων μηκών.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Intuit Mailchimp logo
Facebook icon
Email icon

© 2022 Karipidis-Metal